Kartet viser hvor kulturminnepostene er plasert. Kartet kan zoomes ut og inn og det kan beveges i alle retninger. Ved å trykke på markørene kommer det opp et lite vindu med bilde og link. Her kan du gå direkte til siden som beskriver kultuminneposten.