Posten ligger ved et automatisk fredet kulturminne i Siggerudskogen, en fangstgrop, oppdaget og registrert i 2016 med vernedato 05.08.2016. Den er målt til 4 meter innvendig, er 1 – 1,2 meter dyp med en tydelig, 3 meter lang voll på sørøstlig kant.

Som vi ser er vi rett under toppen på en dalgang i en sørøsthelling. Alle veifar fører ned denne dalgangen, slik at fangstgropa er perfekt plassert: man kunne jage dyrene foran seg mot gropa, som var kamuflert med bar og kvist. Det ble også brukt «ledegjerder».

Elgen hadde antagelig sin faste trekkrute her, og det visste man å utnytte. Det var vanlig med flere fangstgroper rundt samme trekkrute, også her på Siggerud kan vi finne en til – like i nærheten.

Fangstgrop (eller fangstgrav) er feller eller fangstanlegg som vesentlig har vært brukt til fangst av elg i vårt område. Enkelte kan dateres til steinalderen, og den eldste kjente i Norge er fra ca 3700 f.Kr. De fleste er langt yngre og er anlagt mellom år 0 og 1350 (og dermed automatisk fredet).

Jaktmetoden var svært effektiv og allerede på 1500-tallet forsøkte man å stoppe det. Elgstammen ble kritisk redusert uten at det kom noe forbud. Jakten fortsatte i mindre omfang til 1700-tallet. Først i 1863 ble det forbudt å bygge og bruke fangstgroper i Norge.

Vi understreker at fangtgropen har fredningsstatus i henhold til Kulturminneloven for beskyttelse av kulturminner.

 

                  Skautravern 2020                          Ski historielag