Posten ligger ved en stor stein – en flyttblokk fra siste istid – som har form som en gammeldags sal, og har fått navnet sitt etter det. Den fungerte som en viktig grensestein da man skulle fordele gammel ødegårdsjord mellom nabogårdene etter Svartedauen (1349). Det var gården Gate i Nordby som her ble lagt øde, og salsteinen kom til å markere grensen mellom Kjølstad, Holstad og Ris gård da de fordelte ødegården mellom seg. Rester etterSalstein åkeren på Gate kan en finne i skoglendet rundt der vi står. Her var åkerteiger i 4–5 meters bredde, og nord for salsteinen er rester etter langhuset på Gate i form av en 25 m lang steinansamling. 

Grensesteinen gav navn til husmannsplassen Salstein under Ris gård i Nordby. Den ble til i slutten av 1700-årene og var siden da hjem og livberging for mang en husmann og familien hans. Vi ser rester etter grunnmur til bolighus og uthus vest for steinen, og en potetkjeller lå like på andre siden av vegen. Navnet Salstein er aldri nevnt i skriftlige kilder før i 1792, da det heter «Skougen eller Sahlsteen». Vi vet at en Johannes Nilsen bodde på plassen 1791–93, og etter hans tid var Nils Hansen her. I 1854 fikk Kristian Ellefsen kontrakt på plassen. Arthur Skårhaug var av de siste som bodde på Salstein. Salstein har ihvertfall vært bebodd i 200 år, de siste årene brukt som fritidsbolig. Den ble revet på 1980-tallet.