Kloppa var husmannsplass under Vevelstad gård i Ski kommune. Det har bodd husmenn her fra ca. 1700-tallet. Plassen hadde husmannskontrakt med 14 dagers arbeidsplikt uten kost og betaling, helt frem til 1985, men arbeidsplikten ble nok ikke oppfylt de siste årene. Kloppa

Selv om Kloppa ligger i Ski, var det Kolbotnområdet folkene på plassen sognet til når det gjaldt butikker, post og annet – det var kortere avstand dit enn andre veien, selv om Fløysbonn- og Sofiemyrområdet ikke var utbygd på den tiden. Plassen er nok godt kjent av skiløpende Oppegårdfolk, siden løypa til Stallerud går over jordet rett nedenfor plassen.

På 1900-tallet var det to søstre kjent som Kloppa-damene Anna og Edvarda som bodde her og levde av det de fikk for salg av egg, melk, smør og poteter. Hver dag gikk Anna til Kolbotn for å selge gårdens produkter. Hun var velkjent på Kolbotn på 1950-tallet, med sin spesielle fiskekjelke, malt turkis, og utstyrt med melkespann og et sparkhåndtak. Om sommeren var kjelken byttet ut med tralle. I perioder vasket hun hos privatpersoner, og på Ljan stasjon. Plassen ble fraflyttet i 1985, og våningshuset revet. 

Tunnelboremaskinene til Follobanen fikk navn etter markante kvinneskikkelser i det området de skulle anvendes. En av maskinene fikk navnet «Anna fra Kloppa», oppkalt etter «vår Anna», og borer ett av tunnelløpene mellom Åsland og Ski. Den andre maskinen som borer på denne strekningen, fikk for øvrig navnet «Magda Flåtestad», etter skysskvinnen som sto for båtoverfarten på Gjersjøen på 18- og 1900-tallet (for Kirkeveien).