Posten finner vi i kanten av en åpen slette. Rundt oss ser vi mange spor etter folk som har levd her før oss. Vi er på Kølabonnsletta i Midtsemskogen, og rett imot oss ligger Potetkjelleren, en av Kråkstads mest besøkte utfartssteder! Og utfartssted har det vært her fra gammelt av. Før Kråkstad sørget for et samlingssted for sine ungdommer, var det hit til Kølabonnsletta og/eller Tyrigravåsen de samlet seg.Potetkjeller

Området rundt her har alltid tilhørt og hører fremdeles til de tre Midtsemgårdene. De har alle jord som grenser opp mot Tomterveien. Og her har vært bebodde husmannsplasser helt frem mot 1950-tallet. Husmannsplassen Hesthagan lå nede i jordet lenger mot vest og Kølabonn lå her vi nå står. Potetkjelleren på andre siden av veien tilhørte Hesthagan, og jordsmonnet – flott, fin sandjord – inviterte til å dyrke poteter. I senere tid er jordene utvidet og korndyrking er blitt det vanlige. Den gamle potetkjelleren som sto her, forfalt, og den så ut til å skulle gå i glemmeboken sammen med de gamle husmannsplassene! Men bonden på Midtsem Vestre ville det annerledes. I 2007 bestemte Helge Furu seg for å ta vare på denne flotte utsiktsplassen til glede for seg selv og folk som passerte. Det er jo langs stien til Vientjern og Gaupestein vi befinner oss. Og arbeidet ble satt i gang. På grunnmuren til den gamle potetkjelleren ble det snekret ei flott hytte, isolert og innredet. Senere kom gapahuk med mulighet for overnatting, bål og grilling. Bonden sørger for tørt brendsel og trimgruppa «Potetkjellerens venner» hjelper til med å holde det fint og ryddig! Så forlat stedet i god orden!