Foran posten åpner det seg en stor slette i skogen. Der ligger det en hytte med uthus og flaggstang og spor etter aktiviteter. Det er speiderhytta Bjerkebekk. Bjerkebekk

Her lå opprinnelig en av gården Oppsands tre husmannsplasser, denne bar også navnet Bjerkebekk. (De andre var Karibråtan og Oppsandbråtan). Foto Leif-Harald Ruud.

Historien om speiderhytta startet i 1957, da gårdbruker Sigvald Mortensen på Oppsand gav en hyttetomt til KFUK-speiderne i Ski 1. Den lå fint til her ved inngangen til Gaupesteinmarka, nær Asgjerrudtjern. Det er bilvei helt frem og en drikkevannskilde som ikke fryser om vinteren. Det var ingen enkel sak å få bygd hytte, selv om tomten lå der. Det var stor innsats og aktivitet for å skaffe midler, arrangementer med utlodning og salg ble satt i gang. Leirbålskvelder med underholdning og salg av pølser og brus hjalp til å fylle opp byggekontoen. Det ble også arrangert en underholdningsaften i Rådhusteateret. Det ble først fart i sakene i 1962 da speiderne fikk en generøs gave av Eva og Arne Ulmo: de ønsket å gi speiderne en ferdighytte! Da var det bare å sette i gang. Foreldreforeningen/byggekomiteen hadde alt skaffet penger til grunnmur og pipe, og en stor dugnad sørget for at hytta var under tak allerede i desember samme år. Innredningsarbeidet fortsatte utover vinteren. Den 29. mai 1963 ble Bjerkebekk speiderhytte innviet med stor festivitas – altså for over 50 år siden!

Hytta var til stor glede for KFUK-speiderne i mange år. Nå er speiderforbundene slått sammen, og i dag er det 1. gruppe av Norges Speiderforbund som eier hytta.