Posten ligger litt mystisk til ved noen dammer i mørk skogbunn. De har hatt en fortid som vannforsyning til Kråkstad sentrum - fra 1946 til 1961 i privat eie, og videre overtatt av kommunen.

Kråkstad vannverk var fra starten av eid av ni andelshavere bosatt i sentrum.

Vannforsyningen besto av:

  1. Vannbasseng Midsem, til sammen tre dammer som rommer ca 4000 kubikkmeter vann. Eiendommen har ved skylddeling fått navnet «Kråkstad vannverk» og måler 4940 kvadratmeter. Kommunen skrev i 1959 kontrakt med eierne om overtagelse av eiendommen med tilhørende ledningsnett, tinglyst pr. 1.1.1961.
  2. Borehull skolejordet tilhører skolene. De ble i 1959 overtatt av det kommunale vannverket mot at skolene fikk gratis vann. Borehull ca 90 m, gir 3000-3500 l pr.time.
  3. Borehull Bekkely, i 1959 dypvannsboring ca 100 m, gir 5000 l pr. time.

Andelshaverne i det tidligere private vannverket fikk kontrakt på vann avgiftsfritt i 15 år – til 1.1.1975.

Vannledningnettet gikk i de sentrumsnære veiene, og brann-kummer var strategisk plassert i stasjonsområdet. Vannverket talte 89 abonnenter, 9 andelshavere og 2 skoler.

Vann fra Vientjern ble vurdert og prøver tatt, men vannkvaliteten var ikke tilfredsstillende. Allikevel ble det i tørkeperioder overført vann fra Vientjern til dammene.


                  Skautravern 2022                          Ski historielag