Når vi kommer til en plass i skogen med navnet «Gudebildet», forventer vi kanskje å se noe som kan ligne på nettopp det. Men her vi står, er det ingen bilder, symboler eller andre ting som minner om gudebilder. Og slik er det mange ganger, navn på steder virker helt grepet ut av løse luften. Vi kan ikke finne noen mening ved navnevalget, og ofte kan navnet som opprinnelig var gitt blitt omformet gjennom dialektuttale og misforståelser til det ugjenkjennelige.

Vi vet ingenting konkret om dette navnet heller, men hvis vi undersøker litt i området, finner vi at grunnen vi står på tilhører, eller ihvertfall har tilhørt, Stallerud gård i Siggerud. Første ledd i gårdsnavnet kan være stalli, som i gammel tid ble brukt om en opphøyet flate, men også om den forhøyning som gudebildene sto på i de gamle hovene. Kan det være sånn at dette navnet kan ha fulgt stedet fra førkristen tid, eller var det engang et gammelt gudehov med tilbedelse av Tor og Odin? Dette vet vi ikke, men fantasien får jo vinger når vi studerer betydningen av gamle gårdsnavn.