Æresmedlemskap i Ski Historielag kan tildeles medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats til fremme av lagets formål og virke.

Knut Jørgen Solberg

Bli medlem

Æresmedlem fra 08.04.2023.

Ivar Sæthre

Bli medlem

Æresmedlem fra 08.04.2023.

Idar Furuseth

Bli medlem

Æresmedlem fra 30.03.2022.

Knut Martin Falla

Bli medlem

Æresmedlem fra 27.02.2020.

Anne Marie Endsjø

Bli medlem

Æresmedlem fra 04.03.2019.

Tom Arnold Rognstad

Bli medlem

Æresmedlem fra 04.03.2019.

Alf B. Godager

Bli medlem

Æresmedlem fra 01.03.2018.

Karl-Olaf Løkenhagen

Bli medlem

Æresmedlem fra 01.03.2018.

Elin Aas

Bli medlem

Æresmedlem fra 02.03.2017.

Ragnhild Sæthren

Bli medlem

Æresmedlem fra 07.03.2014.

Grethe Zahl

Bli medlem

Æresmedlem fra 07.03.2014.

Bjørn Myrvoll

Bli medlem

Æresmedlem fra 2002.

Per Asbjørn Krogstie

Bli medlem

Æresmedlem fra 07.03.2014.

Dag Mork Ulnes

Bli medlem

Æresmedlem fra 27.02.2020.

Lillian Gustafson

Bli medlem

Æresmedlem fra 27.02.2020.

Bi Five Magnus

Bli medlem

Æresmedlem fra 1999.

Henrik Klohs

Bli medlem

Æresmedlem fra 07.03.2014.

Aase Klohs

Bli medlem

Æresmedlem fra 07.03.2014.

Alfred Gustafson

Bli medlem

Æresmedlem fra 1991.

David Dahl

Bli medlem

Æresmedlem fra ????.

Svein Risdal

Bli medlem

Æresmedlem fra 1999.

Frank Aas

Bli medlem

Æresmedlem fra 02.03.2017.