Her skulle G Fossum Skifabrikk bygges. Her ønsket man å bygge en skifabrikk. Søknad om byggetillatelse ble sendt Ski kommune i 1967, men kommunen nektet bygging. Skifabrikken ble da flyttet til Minnesund.

Det har i alt vært omkring 200 treskifabrikker i Norge, de fleste er glemt i dag. Og G Fossum Skifabrikk er blant disse. Dette var en treskifabrikk. Bakgrunnen var at eieren var møbelsnekker, men som spesialiserte seg på sportsartikler og polarutstyr, på limtreprodukter.

Forsvaret var i mange år en stor kunde på pulker, ambulansesleder og annet utstyr i treverk. Ellers mye utstyr til hundekjørere, og til ekspedisjoner i Arktis og Antarktis. Ekspedisjoner fra inn- og utland. Mye håndarbeid, surringene i tauverk var en tung og viktig sak på sledene.

Norsk Polarinstitutt var også en stor og viktig kunde.

Historien er:
Eier av skifabrikken, Guldbrand Fossum, kjøpte eiendommen av Ski kommune i 1959 med formål «tomten skal benyttes til skifabrikk og snekkerverksted». Skjøte ble tinglyst i 1960.

Bedriften hadde vokst seg ut av alt for små lokaler i Oslo, og ønsket nyetablering her på Siggerud. Søknad om byggetillatelse ble sendt Ski kommune i 1967. Etter møtevirksomhet kom i 1968 det endelig avslag: Søknaden kan ikke innvilges pga. kloakkmessige forhold. Ski kommune vil tilby erstatningstomt. Etter omregulering kan heller ikke eiendommen bebygges, kan kun benyttes til «landbruk, natur- og friluftsformål».

I Aftenposten 17/1-1969 kan en lese følgende artikkel: Oslo-bedrift først i gang på Minnesunds nye industri-felt. Det var G Fossum Skifabrikk som her ble omtalt, og eier av skifabrikken sa følgende: 'Vi flyttet fra Oslo etter flere års arbeid under altfor trange forhold. Vi hadde store ordre liggende, og pga. ekspansjonen hadde vi ingen tid å miste. I dag beskjeftiger fabrikken 10 personer.'

Fabrikken ble nedlagt i 2017.

Skautraver’n 2023 Oppegård historielag