Posten ligger i utkanten av det kanskje mest besøkte utfartsstedet i hele Sørmarka: Nordre Stuene i Ås kommune. Det var Nordby IL som gikk i bresjen for å få til et bevertningssted her inne. Etter mange dugnadstimer og tett samarbeid med Fred Hallager Juul på Nøstvedt gård, kunne Nordre Stuene offisielt innvies i 1970. Siden er speiderhuset kommet til, og Speider'n og Nordby IL sørger for bevertning i helgene hele vinteren i gjennom.Stuene

Stuene var egentlig husmannsplasser under gården Nøstvedt: Søndre (Øvre), Mellom – og Nordre (Nedre) Stuene. Senere ble Stuene tre selvstendige bruk. Men stedene har en eldre historie: Her lå sagagården «Såd» (= det tilsådde stykket – uteåkeren) som ble lagt øde etter Svartedauen (1349).

Modergården må ha vært Haugland i Ski, som kanskje er en folkevandringsgård (4-500-tallet), og fra denne ble Hebekk, Tallaksrud, Dal og Såd utskilt. Etter svartedauen var det stadige tvister gårdene imellom om eiendomsretten til ødegårdene. Såd ble solgt til Nøstvet i 1427, og området ble lagt ut til husmannsplassene «Stuene». Vi vet at både Nordre og Søndre Stuene var bebodd på 1600-tallet. Fra 1697 levde en Arne Gulbrandsen i Nordre Stuene. Det var hans sønnesønn, Halvor, som i våronna 1738 skjøt en stor bjørn i Nøstvedtskogen. Det finnes mange opplysninger om beboere i Søndre- og Nordre Stuene.

Mellom-Stuene brukes sjelden i kildene før i 1890-årene (fra 1797 bodde visstnok en Anders Sørensen her), men stedet har vært bebodd like til de siste årene. Foto: Eivind Molde / Skiforeningen