Vi står ved ruinene av husmannsplassen Kjensli, murrester stikker frem på den tilvokste plassen, en gammel kjeller er fortsatt synlig, men skogen er i ferd med å overta. 

Kjensli var husmannsplass under gnr. 10, Vien, i Hobøl kommune. Vien hadde i sin tid 6 husmannsplasser: Kjensli, Viensbråtan, Myrvoll, Nordveien, Bergerud og Bjønnåsen. 

Husmannsvesenet var på sitt meste rundt 1850 med 85.000 plasser, i 1890 var det sunket til omlag 30.000 og i 1920 var det bare 8.000 tilbake. 

Ved murrestene som her stikker frem, har det stått flere hus, her har mennesker levd i flere generasjoner, strevd med plikttjeneste på gården og ellers klart seg som best de kunne. Kjensli var bebodd i hvert fall i 1920-årene, men ble revet etter det for å unngå at omstreifere bosatte seg i marka. 

På bildet under ser vi en av de siste som bodde her – husmannen Teodor i Kjensli. Han er fotografert på trammen i 1915, bare to måneder før han døde. Det er Petter Berg som er på besøk.

En annen som bodde her på slutten av sitt liv var Kristian Tyrigrava. Kristian kunne utrette «undere» og etter sigende hadde svarteboka, men ingen fikk noen gang se den. Kristian var født i Oslo, men kom tidlig til Kråkstad og var husmann under gården Rud. Etter at han ble enkemann, dro han tilbake til Oslo – men mistrivdes. Han flyttet tilbake til skogene rundt Vientjern og tilbrakte sine siste år på Kjensli. Han døde i 1921.