Posten ligger på en stor, åpen slette som har fått et merkelig navn: Svenskesletta. Men hvis du hører hva som skjedde her for 300 år siden, er ikke navnet så merkelig likevel.Svenskesletta

Den svenske krigerkongen Karl XII med 6000 soldater, hester, vogner og kanoner måtte gjøre retrett i forsøket på å innta Akershus festning. Motstanden ble for stor og forventede forsyninger uteble. De dro derfor sørover fra Kristiania natten til 30. april 1716. Ferden gikk over Ekeberg og ned til Sætrebekken. Herfra gikk den Fredrikhaldske kongevei rett sørover. Men her kunne kongens kurerer fortelle at bøndene planla et angrep på følget i Nøstvedtskogen. De valgte derfor å følge kongeveiens østre trasé som gikk over Ski og Kråkstad. Det store følget måtte utgjøre en lang rekke på den smale og delvis ufremkommelige veien. Men det gikk fremover og de passerte Roaas gård og Ski kirke og derfra videre østover Opsandveien. Mot kvelden ankom de Kråkstadbygda og slo leir for natten. 

Det sies at kongen fikk overnatte på Østby gård, mens resten av troppene med hester og utstyr måtte slå seg ned der det passet best. Noen av dem skal ha slått leir her på Svenskesletta. Det sier seg selv at 6000 soldater ikke fikk plass her alle sammen, så hele nordbygda fikk nok merke at de var invadert. Og soldatene tok seg til rette, både med for til hestene og mat til seg selv. De slaktet ned for fote, både kuer, hester og høns. De stjal korn, våpen, sølv, klær og seletøy. Til og med uthvilte hester til videre flukt mot Sverige forsynte de seg med. Den gamle Kråkstadboka forteller om alle erstatningskrav som ble reist fra bøndene i etterkant av besøket.

Lørdag 30. april 2016 markerte Ski historielag 300-årsdagen for begivenheten her på Svenskesletta. Det var taler, sang og kanon- og munnladershow v/Fredriksten Artillerie Compagnie og kadetter fra Krigsskolen, alle i tidsriktige uniformer.