I stikrysset tvers over veien fra der vi står, ligger et automatisk fredet kulturminne, en fangstgrop. Den er ovalt formet og kan tydelig ses, især nå som området er snauhogget og ingen vegetasjon sperrer for sikten. Målet på gropen er 6 x 4 meter med en dybde på 1,5 meter. Rundt gropa er det antydning til en voll. Den ligger på gården Østby Østres grunn.Fangstgrop

Fangstgroper er en jaktmetode som er brukt gjennom flere tusen år. Man har utnyttet at elgen har faste trekkruter, og lagt gropene i tilknytning til disse. Den eldste daterte fangstgrop vi har går tilbake til år 3700 f. Kr., men de kan også ha vært brukt helt frem mot nyere tid. 

På Østlandet kan vi grovt skille mellom to typer fangstgroper for elg. Den ene typen hadde lokk over gropa med en åpning hvor dyret kunne falle ned. Disse var mer bolleformede.

Den andre typen hadde en rektangulær tømret kasse i bunnen og traktformede sidekanter, hvor elgen ikke klarte å komme seg opp. Gropen her er antagelig av den siste typen. Ofte er det flere groper i samme område, gjerne med ledegjerder til gropene. Det er imidlertid ikke registrert andre fangstgroper i området ved Granerud.

Over grensen til Hobøl, nær gården Unås, finnes flere fangstgroper. Vi understreker at fangstgropen har fredningsstatus i henhold til Kulturminneloven for beskyttelse av kulturminner.