Elver og bekker ble tidlig utnyttet til drift av vannsager – omkring 1520 ble de første tatt i bruk her i landet. For å hjelpe på vannføringen ble det ofteDemningen i Dammyrbekken bygd dammer. I Dammyrbekken kan vi fortsatt finne demningen som ble satt opp her på slutten av 1800-tallet. Murene står der intakt, men luka i bunnen som stengte vannet er borte. Dermed får vi ikke den store dammen som lå her tidligere. Vannmassene fra dammen driftet Gjedsjøsaga, som vi fortsatt kan finne sporene etter ved bekken. Gjedsjøsaga kom i drift etter kongelig bevilling i 1791 eller 1793. I 1908 ble vannsaga revet. Faye på Gjedsjø gård sto som eier av saga, og ei ny sag ble deretter satt opp nede ved Gjedsjøvannet. Vilkårene for å drive ei bygdesag var:
1. Bare skjære tømmer fra odelsskog.
2. Alle bord skjæres med vannkant. 
3. Intet av det skårne måtte selges.