Bøker og skriv fra Ski Historielag
Godager, Alf B. (red.): Historiske tilbakeblikk på utviklingen i Ski gjennom 11000 år : Ski historielag i 40 år. Utg. Ski historielag. 2014. ISBN 978-82-999569-0-1. 
Godager, Alf B. (red.): Motstand og matauk : livet i Kråkstad og Ski 1940-1945. Utg. Ski historielag. 2015. ISBN 978-82-999569-1-8. 
Gustafson, Alfred: Turbok for Ski. Utg. Ski historielag. 1992.
Overrein, Kjell: Skogbygda i nordre Ski : en annerledes bygdebok. Utg. Ski historielag. 2018. ISBN 978-82-999569-2-5.
Historielagets årlige kalendere gjennom mer enn 30 år.

Diverse artikler i Årbøker og Follominne
Barca, Eivind, 1989, 1990 (vei)
Bieltvedt, Johs., 1988 (Kråkstad stasjon,)
Danche, Trond, 1976 (fortid-framtid)
Eliassen, Finn-Einar, 1975 (sagbruk)
Gustafson, Lil, 1990 (landskap)
Henriksen, Lise, 1982 (oldtidsvei)
Krag, H., 1954/59 (sagbruk)
Magnus, Bi Five, 1989 (Ski stasjon.)
Mamen, H. Chr., 1974,1975 (kirkebygg mv)
Myckland, Haakon, 1975 (litteratur om Follo)
Sandvig, Helge, 1975 (oldtidsveier)
Schou, Terje, 1973, 1975 (allmenning, bosetting)
Skari, Bent, 1990 (vei)
Skjelsvik, Elizabeth, 1952/53, 1967/68 (oldfunn)
Wilse, J. N., 1970 (reisebeskrivelse)
Ødegaard, Per, 1990 (vei)
Aas, Erik jr., 1989,1990 (kulturvern, vei mv)


Annet lokalt stoff
Aalerud, Jens-Kåre: Langhus før og nå. Utg. Jens-Kåre Aalerud. 2010. 192 s. 
Berntsen, Harald: Fagorganisasjonens høyskole : Sørmarka 1939-1989.
Berntsen, Harald: Fra kompetansesenter til konferansehotell : Sørmarka 1989-2014. ISBN 9788205472235.
Beskrivelse over Krogstad Herreds Eiendomme samt Forslag til ny Skyld. Utg. 1866.
Bygninger i Ski sentrum. Utg. Ski skolestyrekontor. Ski. 1984.
Fornminner i Akershus : rapport om topografisk-arkeologisk registrering for det økonomiske kartverket : Ski kommune. Utg. Universitetets oldsaksamling. Oslo. 1987. 
Gervin, Anita Eger (red.): Ski videregående skole : gymnasklasser i 50 år: 1938-1988 : samlegymnas, reformgymnas, videregående skole 1968-1988. Utg. Ski videregående skole. 1988.
Gundersen, Steinar og Øystein Kristiansen: Bygda Fjeld og Fjeld gård. Utg. Ø. Kristiansen og S. Gundersen. 2018.
Harsson, Harry: SB-posten : utgitt i anledning A/S Ski bygg's 50 årsjubileum 29. november 1969. Utg. Ski bygg. 1969.
Langård, Geir Widar: Glimt fra jernbanehistorien i Ski. 2007.
Markussen, Jon Trygve: Ski bygg : fra sagbruk og isenkram til moderne byggevarehus. Utg. Ski bygg. Ski. 2009.
Martinsen, Osvald: Kråkstad og Ski sparebank gjennom hundre år : 1854-1954. Utg. Kråkstad og Ski sparebank. 1954.
Mørk, Nils: Glimt fra bygdemiljøet : Kråkstad landbrukslag og Ski bondelag : 100 års-jubileum : 1895-1995. Ski. 1995.
Nesbakken, Odd ofl.: Folkets hus Ski 75 år : beretning fra 18. oktober 1918 til 18. oktober 1993. Utg. Folkets hus landsforbund. Oslo. 1993.
Robertsen, Rolf (red.): Ski skolekorps 50 år : beretning 1924-1974. Utg. Korpset. Ski. 1974.
Sandaker, Peder N.: Milorg i Sarpsborg-distriktet : og om containerslipp i bl.a. Eidsberg, Halden, Hobøl, Rakkestad, Spydeberg, Trøgstad, Våler, Høland og Ski. Utg. Eggen Press. 2010. 
Schou, Terje: Ski og Kråkstad inntil omkring 1500. Utg. Ski kommune. 1990.Bind 1: Forhistorisk tid. Fra øyrike til jordbruksbygder. Bind 2. Middelalderen. Fra nyryddingstid til ødegårdstid.
Ski guttemusikkorps : 15-års beretning 1924-1939. Utg. Ski guttemusikkorps. 1939.
Ski idrettslag 1919-1949 : samlet beretning : Ski turn og idrettsforening, A.I.L. "Fremad", Ski idrettslag. Utg. 1949.
Ski mannskor : Jubileumsskrift 1921-1946. Red. O. Herrefosser ofl. 1946.
Stenerud, K. og Thorbjørn Løchen: Ski krets av Norges røde kors gjennom 25 år : 1921-1946. Utg. 1946.
Ween, Anders og Rolf Robertsen: Ski håndverk- og industriforening : 25 års beretning. Utg. Ski håndverk- og industriforening. 1956.
Wivestad, Hans M. (red.): Spill og sang gjennom 10 år : 1973-1983 : festskrift til Ski kommunale musikkskole.
Østlid, M: Kråkstad. En bygdebok. 2 b. 1929-34.Bind 1: 1929. 495 s. (Bygdehistorie). Bind 2: 1934.