Vi er over grensen til Ås kommune og Holstadmarka inneholder mange minner fra tidligere tider.

Vi står her på tuftene etter urgården Gate – det er sterk tvil om det er rester etter et langhus fra middelalderen vi ser (i dag en ca 25 m lang steinansamling). Men det er ikke mange år siden man fremdeles kunne se stolpehull etter langhuset, bålbrenning og bruk av friområdet har ødelagt minnene. Gates åkrer kan fremdeles ses i Ris-skogen mellom plassen Salstein og Rismoen. Plassen Salstein lå bak steinansamlingen.Gate

Gate ble lagt øde under Svartedauen (1349). Etter Svartedauen ble eiendommen delt mellom naboene. Grensesteinen Salstein, en flyttblokk rett i sørøst, fordelte Gate mellom Ris, Kjølstad og Holstad.

To mindre gårder ble utskilt fra Ris. Den ene var Hval (Hol). Den andre ble kalt Risødegården så sent som i 1660-årene. Den må svare til 1300-årenes Gate, et navn som er bevart i plassnavnet Gatebakke. Gate gård sør for Solberg vitner om at det var her urveien eller oldtidsveien gikk mellom Ris og Sander (eller kirkene i Nordby og Ski). Denne veien kan gjenfinnes som skogsvei sør for Rismoen eller som den eldste delen av Gamleveien, gamle Nordbyvei, i Ski.

«Gata» var også det eldste navnet på oldtidsveiene.


                  Skautravern 2023                          Ski historielag