Ski Historielag
ble stiftet 7. mars 1974 av Ski Utmarksråd med konstituerende styremøte 21. mars 1974. Vi har eget møterom i Ustvedthuset som ble bygget i 1740 og senere flyttet til Waldemarhøy kultursenter. I godkjent arkivrom i kjelleren tar laget imot lokalt og privat arkivmateriale.

Historielaget var primus motor for opprettelsen av kultur- og bygdetunet Waldemarhøy i Ski sentrum og med plassering av gaven Ustvedthuset der laget har sine kontorer. Til bygdetunet er det også flyttet et stabbur. I sammenheng med bygdetunarbeidet har det utviklet seg et samarbeid med flere foreninger til Waldemarhøydagen. Denne dagen består av publikumsorienterte utstillinger og aktiviteter.

Ved årsskifte 2020 var det 542 medlemmer i Ski Historielag.

Ski Historielag er tilsluttet følgende organisasjoner:

Nedenfor vil du finne en kort beskrivelse av noen av aktivitetene til historielaget.

Medlemskap
Nye medlemmer ønskes velkommen. For tiden er medlemsavgiften kr 350 kr per år for enkleltmedlemmer og kr 380 for familiemedlemskap. Ved innmelding godtar du Ski Historielags behandling og bruk av personopplysninger.

Send e-post til Ski Historielag med opplysninger om:

 • Navn
 • Gateadresse og postnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadresse slik at vi kan sende deg informasjon

Betal til bankkonto 1612 60 35946 (Ski historielag). Husk navnet ditt på innbetalingen.

Som medlem får du årlig blant annet:

 • Ski Historielags årskalender
 • Follominne

Begge er fullspekket med interessant lokalhistorie i tekst og bilder. Årboken Follominne har lokalhistorie fra hele Follo. Tidligere års kalendere kan fås ved henvendelse til styret eller kalenderkomiteen.

Møter
Medlemsmøtene avholdes på Servicesenteret, Rådhussvingen 3 i Ski.
Alle møter vil anonseres på startsiden og på vår facebook-konto.

Trefftider
Det er enklest å treffe styret på medlemsmøtene. Ellers er det kontortid på Ustvedthuset hver tirsdag fra 11.00 til 14.00

Ustvedthuset, Ski Historielags eget hus
Ustvedthuset er den gule bygningen lokalisert på Waldemarhøytunet.

Historielagets kontor er til høyre når du går inn hoveddøren og der vil du få anledning til å møte en av styrets medlemmer i Ustvedthuset tirsdager mellom klokken 11.00 og 14.00.Ustvedthuset

Kontoret benyttes som møtelokale for styrets møter, men også for møter i lagets komiteer. Historielagets kontor har blitt et populært samlingssted for medlemmer som har anledning til å «stikke innom» på tirsdager, for en kopp kaffe og en prat. Det er ikke bare anledning til å treffe styret, men også andre medlemmer som er ute i samme ærend.

I Ustvedthusets andre etasje har vi også gleden av å invitere til vårt Bibliotek. Biblioteket har samme åpningstid som kontoret. Det er fortsatt under oppbygning, men vi har allerede nå samlet mange lokalhistoriske skrifter og artefakter. Alt er gaver fra medlemmer.

Biblioteket åpnes etter avtale med den som har vakt på kontoret. Utenom kontortiden kan det også åpnes etter avtale.

Vaktliste for mai og juni:
2. mai 2023 Knut Falla
9. mai 2023 Kjersti Iden
16. mai 2023 Yngvar Carlsen
23. mai 2023 Fred Øyvind Johnsen
30. mai 2023 Bjørn Bale

6. juni 2023 Bjørn Bale
13. juni 2023 Kjersti Iden
20. juni 2023 Yngvar Carlsen
27. juni 2023 Fred Øyvind Johnsen

Bildearkiv
Ski Historielag er interessert i bilder fra alle kanter av kommunen og i kjelleren på Waldemarhøy kultursenter har historielaget et godkjent arkivrom hvor vi tar imot lokalt og privat arkivmateriale.

De fleste bildene i våre kalendere finnes i fotoarkivet til Ski Historielag. Hvis du har lyst på en kopi av et bilde, kan du henvende deg til komiteen for Digitalisering og dokumentbehandling. Mange av bildene er dessuten tilgjengelig i lokalhistorisk arkiv v/Ski Bibliotek.

Vi kommer gjerne hjem til deg for å notere opplysninger om bildene dine og låner med disse for avfotografering. Ta kontakt med oss, så blir vi enige om en dag det passer.

Takk til alle som har hjulpet oss med bilder og opplysninger til våre kalendere.

Æresmedlemmer
Ski Historielag har og har hatt mange aktive medlemmer. Noen av dem er blitt hedret med æresmedlemskap.

Se eget menypunkt for detaljer om våre hedersmedlemmer.

Komiteer, arbeidsgrupper og utvalg
Ski Historielag har flere komiteer og utvalg med spesielle interesser og fagfelt. Se egne menypunkter.

Tidligere ledere

 • Dag Mork Ulnes (1974–1975)
 • Berit Budde Erichsen (1976)
 • Robert Pehrson (1977–1979)
 • Per Beinset (1980)
 • Arne Fjeld (1981–1982)
 • Styrekollegium (1982)
 • Jan E. Prestesæter (1983)
 • Styrekollegium (1984)
 • Bi Five Magnus (1985–1988)
 • Finn Raaum (1989)
 • Styrekollegium (1990)
 • Kristen Bjerke (1991–1992)
 • Gro Strand (1993)
 • Grethe Zahl (1994–2000)
 • Per Krogstie (2001–2009)
 • Knut Falla (2009–2023)
 • Styrekollegium (2023)