Navnet Snikedal har uklar opprinnelse, og er skrevet på ulike måter gjennom tidene, Snikerdal, Snichedal o.l. 

De fleste husmannsplassene i skogområdene våre ble etablert på 17- og 1800-tallet. Krokhol hadde f.eks. 1 husmannsplass i 1723, og på det meste (ca 150 år senere) var det 13 stykker. Kråkstad herred (nå Ski kommune) tok opp lån og kjøpte gården Krokhol i 1917.  Det var til å begynne med ingen god forretning, og husmannsplasser ble frasolgt. Snikedal, med 50–100 dekar skog, ble i 1932 solgt til Lille Bru Skog. Dette firmaet var fra 1909 eid av overrettssakfører Kr. Delphin, og Delphin-familien er fortsatt eiere av eiendommen.

Det var tungvindt å bo på Snikedal, veiforbindelsen var dårlig både til Brusaga og Krokhol. Livet var nok strevsomt dengang husmannen hadde pliktarbeid på gården Krokhol og i de store skogene rundt. Den siste beboeren på stedet var skogsarbeider Danielsen, som i 1955 flyttet til Brusaga. Siden har husene forfalt sakte men sikkert. De deler skjebne med mange fraflyttede plasser i landet vårt. Foto Grunde Vale.