Midt i Ski kommunes stolthet – friluftsområdet Gjersenga ved Langen. Store grønne sletter, godt opparbeidet og vedlikeholdt, lyser imot oss. Barn og voksne benytter området, raster ved de store bordene, bader, leker eller padler kano. Stedet var opprinnelig en av sju husmannsplasser under gnr. 92 Gjedsjø gård,  Gjersenga, med br. 5 i Ski (Kråkstad). Den ble utskilt fra gården ved en skylddelingsforretning i 1890, og fungerte sidenGjersenga som eget bruk. Her var bygninger med beite og kulturmark, husene lå lenger opp mot bommen, med jordene nedover mot vannet. Stabburet står der fremdeles, og rester av låvebru og en fint steinsatt potetkjeller er godt synlige.

I 1973 kjøpte Ski kommune stedet for å etablere et offentlig bade- og friluftsområde ved Langen. Staten ved Direktoratet for Naturforvaltning medvirket i 1974 til at området ble såkalt «Statlig sikret friluftsområde». Gjersenga omfatter 181 mål med 500 meter badestrand, parkeringsplass og skog- og kulturmark. Speiderne har fått bygge to hytter innenfor området, så de kan nyte godt av de «fasiliteter» kommunen har sørget for. Sommeren 2023 satte kommunen opp Norges første hengekøyepark der.