Her lå 600m-skansen og skivene (blinkene) til Karlsrud-banen, som hadde standplass på sydsiden av Karlsrud-tjernet.

Terrenget er mye endret på de 98 årene siden sist det var skyting her. Borte er to jordvoller som skulle fange opp kulene. Mellom de to jordvollene sto målskivene, og under disse satt anviserne. Anviserne kunne dra skivene opp og ned, slik at et sett med skiver alltid var oppe. Foto fra Øieren ca 1910 og viser skytterhuset ved Karlsrudtjern. De to til venstre er antakeligvis Hans Haugland og Guldbrand Brantenborg mens de to til høyre er ukjente.

Skiver det var skutt på, ble dratt ned for å vurderes nærmere og så ble det anvist på skiva som var oppe. Så tidlig som i 1920 hadde Karlsrud-banen telefonforbindelse mellom standplass og anvisere.

På Karlsrud-banen holdt Ski skytterlag til i perioden 1904 til 1925, og her drev de «grovkalibret skyting» på lange hold. I tillegg til denne 600-meteren hadde banen også skiver på 100, 200 og 400 meter.

Ski skytterlag ble stiftet i 1870, og hadde således 150-årsjubileum i 2020. I dag holder laget til på Granerud skytebane, og der de to skytterlagene i kommunen nå har slått seg sammen under navnet «Kråkstad og Ski skytterlag».

Ytterligere informasjon om Ski skytterlag finnes i boka «Ski skytterlag 1870-2020», utgitt av Ski Historielag og Ski skytterlag, 2020. En egen bok om aktivitetene til Kråkstad skytterlag er under skriving.

 

Skautraver’n 2023 Ski historielag