Kommer man til et inngjerdet område i skogen, vekker det alltid nysgjerrighet, hva kan dette være? Gjerdet vi her har stoppet ved bærer preg av å ha stått her en stund, det er delvis til nedfalls – og det omkranser et kulturminne med «noe bismak».Deponi i Holstadskogen

Vi er i skogen til gnr. 62, Holstad gård i Ås kommune. Og her har det vært virksomhet av litt større omfang, kan vi se. En tilførselsvei kommer opp fra E18, den har vært godt benyttet. Den er nå bommet nede ved hovedveien. Tidlig på 1980-tallet fikk det som i dag heter Nordre Follo renseanlegg, tillatelse til å lage et slamdeponi i skogen til Åsmund Hoelstad. Det var i bruk en 5–6 år, før renseverket fikk andre metoder for håndtering av slam. Deponiet tilførte antagelig nyttig erfaring for rensing av kloakk for de tre kommunene Ås, Ski og Oppegård, og må betraktes som et ledd i utviklingen av renseanlegget. Nordre Follo renseanlegg er nå over 50 år gammelt. Hva som videre skal skje med dette området vet vi ingenting om.

Bak gjerdet lå slamdeponiet, og til høyre sees tilførselsveien som kommer opp fra E18. I bakgrunnen O-flagget og infotavle.