Husmannsvesenet

I forbindelse med planer om utbygging av Hurum som hovedflyplass ble det i kommuner rundt Oslofjorden foretatt omfattende registrering av kulturminner fra nyere tid. Mange av disse var husmannsplasser; 93 i alt i Ski og derav 13 tufter. Arbeidet ble utført via fylkeskonservatoren i Akershus og foreligger som et hefte på ca 100 sider datert november 1992.  

 

Les mer

Bråtebruk

Bråtebruk var en rydningsmåte som besto i at man hogg ned skogen på et godt jordstykke, kvistet trærne og spredte kvist og greiner utover. Etter et år ble alt brent fullstendig opp, og kornet ble sådd i asken mens den ennå var varm. Det ble helst sådd rug, men også andre vekster forekom.

Les mer

Kloppa

Anna fra Kloppa ga navn til en av boremaskinene brukt i arbeidet på Follobanen.

Les mer


Bjerkebekk

Sigvald Mortensen på Oppsand gav en hyttetomt til KFUK-speiderne i Ski 1.

Les mer

Smerta

Smerta var husmannsplass under Bekkevar og drives nå av Ski Golfklubb.

Les mer

Stuene

Nordre Stuene i Ås kommune er kanskje det mest besøkte utfartsstedet i Sørmarka.

Les mer