Husmannsplass under Haugland til begynnelsen av 1900. Bebodd til ca.1935. I 1771 er den nevnt da mor til bonden på Haugland forbeholder seg retten til føderåd på livstid der. I 1797 blir Haugland delt i to bruk, men allerede i 1805 er de igjen slått sammen. Hustuftene her har en stor grunnflate, så dette kan kanskje være restene etter den gården som eksisterte i åtte år. Folketellingen i 1865 forteller at Hauglandstua var en plass med jord, mens tilsvarende i 1875 forteller at den var uten jord. På et kart fra 1871 er Hauglandstua plottet hit, men karttegneren har satt et kryss over stedet og navnet. Ca. 100 - 150 meter nærmere Haugland er stedsnavnet også plottet inn, men her uten overstrekning. Det er der husmannsplassen lå langt inn i vårt århundre. Mye tyder derfor på at huset forsvant i perioden 1866-70. På den første Hauglandstua sto det en låve helt fram til vinteren 1947/48.