Vi er ved tuftene av en gammel husmannsplass under gården Solberg, gnr. 89 i Ski kommune. Gården hadde to husmannsplasser. Begge ved navn Solbergplass. 

Her er det ikke mye som minner om et hjem for mennesker og dyr, men kommer vi nærmere, kan vi se kanten og et hjørne av en grunnmur og en helle foran inngangsdøra som engang var. Vi kan se råtne materialer og takstein, ganske mye takstein i skråningen bak grunnmuren. Gammelt husgeråd ligger også slengt nedenfor oss. Her har det bodd folk – selv om det er noen år siden. Husmannsvesenet var ganske utbredt i kommunen vår, på det største rundt 1865. Da var 275 husmannsplasser registrert i Kraakstad (som kommunen het den gang.)

Vi vet ikke så mye om menneskene som bodde på Solbergplass. Men i folketellingene for nettopp 1865 ser vi at en husmannskone, enke, 71 år gamle Juditte Pedersdatter, bodde her sammen med sin sønn Johannes Olsen. Han var født i 1833 (altså 32 år) og registrert som ugift jordarbeider. De hadde to kuer og en sau på plassen, og de dyrket litt bygg, havre og poteter. 

Folketellingen for 1910 viser at det da bodde en stor familie her. Det var dagarbeider (torvstrøarbeider) Oskar Hultmann og hustru Helene Hultmann. De hadde seks barn, fire sønner og to døtre. Vi vet ikke hvor lenge de bodde her, eller hvem som kom etter dem. Men antagelig har plassen vært bebodd frem mot krigen. 

Hvordan livet var for disse menneskene, kan vi bare tenke oss. Men det var et hardt liv med pliktarbeid på gården i tillegg til innsats på eget bruk.