Spor etter husmannsplass under Tallaksrud. Husmannsplass til ca. 1900, bebodd til 1955.

Folketellingen av 1801 oppgir at det den gang var to husmannsplasser under Tallaksrud, den ene med jord og den andre uten. Vi antar at dette var plassen uten jord. Hvor lenge det har bodd husmenn, her vet vi ikke. I 1865 bodde en skomaker og hans familie her. Ti år senere hadde en urmaker med familie flyttet inn. Plassen har sannsynligvis vært bebodd noenlunde uavbrutt fram til 1955 da de siste leieboerne flyttet ut.

På 1900-tallet har plassen vært kalt Bua, men kart fra 1884 viser at navnet den gang var Braanen. Barna brukte en time på den lange skoleveien til Kontra skole ved Ski gamle kirke. Når det var mye snø kunne det være vanskelig å ta seg fram.

Fotografiet er tatt i 1960 og viser den vanlige skjebnen til fraflyttede plasser.