Eldre husmannsplass bebodd helt fram til slutten av 1960-årene, da den måtte vike plassen for en boligblokk.