Lihytta var husmannsplass under Li gård i Kråkstad. Den ble revet rundt 1900, og det bodde ikke folk der ved folketellingen samme år. Bildet er tatt ca 1895, og de siste som bodde der var Ole og Sofie Jensen. De forlot plassen like etter at bildet ble tatt og bosatte seg på Fjellheim.

Se mer: Kalender 2001.