Husmannsplass under Bjerke Norder. Plassen ble ryddet i skogen, men ligger i dag i utkanten av dyrket mark. M. Østlid kaller plassen Bråtan, men har den siste mannsalderen blitt kalt Bjerkehytta. Plassen disponerte omtrent 30 dekar jord noe som er en bra stor husmannsplass. Arealet skulle gi for til 2 – 3 kyr. I dag står bare murene igjen av fjøsbygningen. I tillegg til våningshuset på bildet var det utedo og vedskjul på plasse, Huset ble brukt som bolig helt til 1975. Etter den tid har det vært nyttet som fritidsbolig. De siste som bodde fast i hytta, hadde arbeid andre steder enn på Bjerke Nordre.

Se mer: Kalender 2012.