Langhusspeiderne bygde Sterkerud i 1932. Da krigen kom i 1940 ble speiding forbudt. Speiderhytta på Sterkerud ble da overtatt med tvang av nazistenes ungdomsorganisasjon, for samlinger og fest. Men, det fortelles at de fryktløse Milorggutta hadde våpenlager inne i grunnmuren på speiderhytta, rett under beina på nazistene. I 1946 inntok igjen Langhusspeiderne hytta si. Inne i hytta er det et minnesmerke for speidere som ga sitt liv under 2. verdenskrig. 
Opprinnelig var Vestre Sterkerud en husmannsplass under Karlsrud gård. Den var bebodd frem til ca. 1870. Etter hvert sto bare grunnmuren igjen, og speiderhytta ble reist i 1932. Det har vært servering fra hytta i vinterhalvåret siden 1934.  
 
Spøkelse på Sterkerud?: – Det er bare obersten, sier de erfarne speiderne når det dunker i veggen og knirker i trappen på Sterkerud. 
Foto: Hentet fra Langhus Speidergruppes hjemmeside.