Den tidligere husmannsplassen Brantenborg ligger på hjørnet av Vevelstadveien, Ødegårdsveien og Sloraveien. Plassen er registrer første gang i 1791. fra folketellingen i 1801 er Brantenborg oppført som plass under Bøhler gård.

Mange familier har bodd der i årenes løp. Fra 1910 bodde Hans Brantenborg der med kone og barn. Hans var en dyktig smed som laget redskaper og smidde for bøndene samtidig som han drev gårdsdrift. I Skogen på oversiden av gården er det fortsatt merker etter jordlapper som sansynligvis ble anlagt av Hans. Den gamle smia står der også.

I 1918 ble Brantenborg kjøpt av Hans Ruud på Bøhler. I 1920 kom Kristian og Alma Bråthen som forpaktere, og de drev jordveien til midt på 1960-tallet. De fikk fem barn, og datteren Randi forteller om en lykkelig barndom selv om det var slitsomt. De dyrket poteter, gulrøtter og korn og de hadde rips, solbær og stikkelsbær. Barna måtte bidra med både luking og høsting. De hadde høns og griser, kyr på båsen og hest i stallen. Far dro til byen for å selge avlingen av bær, poteter og gulrøtter. Han jobbet på Bøhlersaga med å kappe bakhon, og om vinteren faktet han tømmer.

Brantenborgveien går inn til plassen fra Ødegårdsveien. Tidligere gikk den videre til husmannsplassene Passop (Langhus senter) og Sprettopp (innover Sloraveien), og det var kjerrevei gjennmom skogen til Bøhler.

Gunnar Fjeld på Bøhler gård dyrker nå korn på jordene rundt Brantenborg og våningshuset er leid ut.

Se mer: Kalender 2014,