SmertaUnder gården Bekkevar ligger den gamle husmannsplassen Smerta. Låven er borte, men huset står fortsatt og er nå restaurert av Ski Golfklubb. Kommunen har opparbeidet parkeringsplass der, og stedet er et mye brukt utgangspunkt for turfolk som både sommer og vinter bruker Gaupesteinmarka. Før Siggerudveien, Rv 154, ble anlagt fra Nordre Ski gård og nord for Nærevannet i 1880-årene, gikk «by-vegen» på strekningen Oppsand – Gjetsjø forbi Smerta, og lenger nord inne på Bekkevarskogen passerte den småbruket Skremma. "Godtfred murer" bodde i 2. etg på Smerta før han flyttet til Strevoppbråten. Les mer om Godfred på menyen "Kultur i skogen / Strevoppbråten". Den 7. mai 1995 avduket Kåre Karterud en minneplakett på Smerta med teksten: «Slipp-plass for allierte fly med forsyninger til norske hjemmestyrker». Året etter ble en tilsvarende plakett avduket ved Breimåsan ved Smerta. 

I 1930-årene leide keramiker Eilif Whist stedet og tok med seg masse slekt og venner dit. Der var det liv og mye moro. De gikk på ski, spilte ludo og couronne, og krokket ble spilt også om vinteren da de kostet snøen av isen på Nærevannet.

Fotoet er tatt i 1931 og viser sittende fra venstre: Eilif Whist, Gunhild Marie Whist, Ingrid Kihle og Ingeborg Fjell. Bak står maleren Harald Kihle (26) og Kai Fjell (24). På veggen henger keramikk av Whist og et bilde av Kihle.Smerta Maleri av Smerta er malt av Harald Kihle. Bildet ble malt i 1932, lenge før han fant fram til sin «Kihle-grønne» koloritt.

Kai Fjell hadde vært innom Kunstakademiet og virket som reklametegner og dekoratør til 1931. Først noen år senere slo han gjennom som maler.

Bildet over peisen viser kanskje litt av hans dekorative stil på den tiden. Under et innbrudd på Smerta ble bidet ødelagt og senere overmalt. Harald Kihle mottok impulser fra sin venn Fjell, og det kom til uttrykk i hans landskapsbilder. De to kunstnervennene tilbrakte sommeren 1932 i Flatdal, og begge debuterte samme år i Oslo Kunstforening. 

Se mer: Kalender 1999.