Monsrudhytta, Gamleveien 21, var opprinnelig husmannsplass under gården Monsrud. Bildet er fra 1920, og hytta i forgrunnen ble ca 1950 utvidet og innebygd. Uthuset midt i bildet ble revet for å gi plass for dagens bolig i gamleveien 19. Kjempebjerka midt på tunet ble ødelagt av lynnedslag for mange år siden.

Se mer: Kalender 1994.