Lindalhytta eller Trøytve var en gammel husmannsplass under Gjedsjø gård. Her i høyere terreng er det bygget en hytte med samme navn. Den kalles også Lindalhytta.

Den ligger i et skogsområde som tidligere tilhørte Gjedsjø, men som i 1918 ble overtatt av et sameie bestående av Jørgen Ruud på Rud gård, Hans Ruud på Bøhler nord og Christian Lindal, eier av et bakeri i Oslo. Hytta vi står ved er nok oppkalt etter sistnevnte.

Det vi vet om hytta er at Rasmus Nes, tidligere tømmerhogger for sameiet Gjedsjø skog, flyttet med kattene sine fra Dammyrhytta til Lindalhytta på slutten av sine leveår (1905 - 1985). Han var en ivrig observatør/måler for Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen i den tiden han bodde ved Dammyrbekken, hver dag gjorde han målinger av temperatur, nedbør osv. Rasmus ble i 1970 tildelt NVEs diplom for jobben han gjorde.

De restene etter en installasjon vi ser ved hytta her kan ha vært en nedbørmåler? Vitner den om at hans store interesse for natur- observasjoner, og at han fortsatt dyrket den her?

Det finnes også et bilde fra Lindalhytta, tatt rundt 1925, hvor hytta er i langt bedre stand, nybygd og tiltalende. Da er Østre Ski søndagsskole på tur hit, både barn og foreldre deltar.