Bygdeborger

I Ski er det to bygdeborger som begge ligger i Kråkstad samt at det er en i Nøstvedtmarka rett over grensa til Ås kommune.

Les mer

Folkets hus

Ideen til å reise et Folkets Hus ble "født" i den Sosialdemokratiske Arbeiderforening, som den gang var en driftig forening i Ski.

Les mer

Gamle veier

Tråkk, stier, ride- og kløvveier ble kalt "allfar". De gikk helst over tørt land og høydedrag.

Les mer

Gjestgiverier

På grunn av mye fyll og bråk ved enkelte gjestgiverier, ble det i 1846 vedtatt at det bare skulle være to brennevinsutsalg i hele herredet.

Les mer

Gravhauger

De første gravminner var trolig røyser fra bronsealder. "Gammelt som alle haugene" er et velkjent uttrykk.

Les mer

Handel

Landhandlerier utenfor Ski sentrum og en 'moteforretning' på Kråkstad.

Les mer

Husmannsplasser

Fra 1600-tallet og fram til begynnelsen av 1900-tallet ble det ryddet et stort antall husmannsplasser over hele landet.

Les mer

Industri

Industri som ikke er her lenger, alt fra fyllepenner og tresko til pudrett.

Les mer

Jernbane

Kravet om jernbane til Smaalenenes Amt dukket opp i 1866 fra Kristian Brandt og landbruksskolebestyrer J. T. Landmark.

Les mer

Karl den 12.

Carl XII oppgav beleiringen av Akershus festning og under retretten natt til 1.mai 1716 slo han seg ned på Kråkstad med hæren sin.

Les mer

Kirker

Ski har to gamle kirker fra midten av 1100-tallet, Ski middelalderkirke og Kråkstad kirke.

Les mer

Kommunen

Kråkstad kommune ble fra 1931 delt i Ski og Kråkstad, som fra 1. januar 1964 igjen ble slått sammen under navnet Ski.

Les mer

Krigen i Ski

Om morgenen 9. april syklet Amund på jobben som vanlig. Han møtte Bayer'n som kom med dramatiske nyheter på motorsykkel fra Drøbak.

Les mer

Monsrud

En tilspissing av forholdet til Sverige på slutten av 1800-tallet førte til at depotet til Andre Artillerikorps i Fredrikstad ble flyttet til Ski.

Les mer

Postkontorer

Ski poståpneri i Kraakstad prestegjeld, Ager og Folloug fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 18.6.1870.

Les mer

Sagbruk

I 1655 skal det ha vært 12 sager i kommunen. Etter innføringen av sagbruksprivilegiene i 1688 var det 6 sager tilbake. 

Les mer

Samfunnshus

Kråkstad samfunnshus ble innviet i 22. oktober 1956 med fylkesmann Trygve Lie, FNs første generalsekretær. 

Les mer

Santalmisjonen

Utpå vinteren 1916 sendte Den Norske Santalmisjon en av sine misjonsarbeidere, Nils Christian Olsen, til Ski.

Les mer

Skogbruk

I perioden 1912 til 1917 gjorde Ski kommune sin forkjøpsrett gjeldende, og store skogområder kom i kommunal eie.

Les mer

Skoler

Sogneprest Jacob Stub ledet den første skolekommisjonen i Norge tidlig på 1700-tallet. Sønnen Lars ble den første skoleholder i Ski. 

Les mer

Skålgroper

Skålgroper er en slags helleristninger som er hugget eller slipt inn i fjell eller løse steinblokker.

Les mer

Stasjonen

Den 3. januar 1873 var det kommet innbydelse fra amtmann Sibbern om å tegne aksjer i Smaalenenes jernbane. 

Les mer

Stein og grus

Det er Hans Barli, medlem av Ski kommuneskogers styre, som egentlig er far til grustaket. Det var han som oppdaget det.

Les mer