Gjestgiverier / skysstasjoner
På grunn av mye fyll og bråk ved enkelte gjestgiverier, ble det i 1846 vedtatt at det bare skulle være to brennevinsutsalg i hele herredet, og disse skulle være i Ski. Disse to var "hvilestedet" Grønslet i Skogbygda og Kontra gård ved Ski sentrum, som begge hadde tillatelse til å selge 700 potter brennevin årlig til veifarende mot en avgift på 4 skilling per pott. Det var servering bare for reisende. Fastboende i nærheten måtte dra til neste skysstasjon / vertshus.

Grønslett
var husmannsplass, og skysstasjon V for Grønslettjern fram til rundt 1860. Er trolig Siggeruds eldste bygning. Skysstasjonen er tegnet inn på kart fra 1790. Dette skal opprinnelig ha vært ei gammel husmannsstue flyttet hit på 1800-tallet. Den skal i følge tradisjonen ha blitt påbygd et rom mot N etter flyttingen. Grønslett hadde tillatelse til å selge 700 potter brennevin årlig mot en avgift på 4 skilling per pott til veifarende mellom Oslo og Enebakk. Det kunne ikke sjenkes til noen som bodde nærmere enn en halv mil. I 1846 var Grønslett og Kontra de eneste stedene i kommunen som hadde skjenkebevilling. Om vinteren gikk Kongeveien forbi Klemma > Gjevik > Borgå >Greverud S > Lille Bru > Grønslett videre over Galteryggen i Siggerud til Oslo. Blant andre reiste Oscar II her. Selve hvilestuen var ikke like aktuell etter at Enebakkveien ble hovedvei i 1860, men stedet var bebodd til sent på 1900-tallet. I dag er den gamle skjenkestua på Grønslet overtatt (1994) og restaurert av Kiwanis Club Siggerud, som bruker stua som møtested og for utlån til diverse arrangementer for lokalbefolkningen på Siggerud.

Kontra
Kontra ved Ski kirke var skysstasjon / gjestgiveri frem til 1820-årene. På grunn av fyll og bråk ved kirkelige handlinger, ble det besluttet å flytte stedet til Gamle Ski. Gården lå østover mot Skiseng. Her ble det også klaget på beliggenheten. De som kom sørfra Hobøl via Kraakstad kirke måtte ta en litt lenger vei østover på den Østre trase av kongeveien. I 1846 flyttet man hele gården og skysstasjonen til Nordre Ski gård.

Brekketangen 
var tidligere skyss-stasjon / skjenkested ved kongeveien. Nå beliggende ved E18 ca 150 m V for Brekka gård. Brekka = "stor bakke". Hans Henriksen Brekkatangen ble ilagt 4 spesidaler i skatt for ølsalg.

Sanderborg og senere Kapell-Sander hadde skysstasjoner i siste del av 1800-tallet