Kirken den gammel kultplassen

Kirken hadde flere funksjoner enn gudstjenester og ritualer knyttet til viktige markeringer i menneskenes liv som dåp, konfirmasjon, giftermål og begravelser. «Kirkebakken» er et kjent begrep, det var her folk samles for å høre nytt, bygdesladder så vel som øvrighetens påbud. Kanskje fungerte stedet også som en markedsplass med varebytte og handel? Det er gjort funn ved Ski og Kråkstad kirker som kan tyde på det. Ved Kråkstad kirke er det funnet to vektlodd med form som hest, ved Ski kirke en okse.

Les mer