Fortalt av Johannes Bieltvedt

Om kvelden den 8. april 1940 ble det på radioen gitt melding om at store flåtestyrker var på vei nordover gjennom Øresund. I Kråkstad var man lite i tvil om hva dette betydde. Den 9. april dro store mengder tyske fly over Kråkstad med nordlig kurs.

Les mer

Fortalt av Amund Pedersen

Om morgenen 9. april syklet Amund på jobben som vanlig. Før klokken sju om morgenen traff han "Bayer'n" ( Hans Christoffersen som var brytetrener for Ski Idrettslag). Han kom på motorsykkel fra Drøbak og kunne fortelle om den dramatiske invasjonen.

Les mer

Fortalt av Arne Berger

Arne Berger tilhørte kavaleriet og skulle møte på Gardermoen ved mobilisering. Han bodde på denne tid på Haga gård i Kråkstad. Da han kom til Ski den 11. april, ble han imidlertid stoppet av lensmann Willy Westgaard og sendt til Mysen for senere å havne ved Fossum bru.

Les mer

Mosquito-leiren


Mosquito-leiren lå på en ås uten navn og uten tydelige stier. Her lå det opptil 15 mann i fire meget godt kamuflerte telt.

Les mer

Milorg på
Taraldrud

Det var tre sønner og tre døtre på Taraldrud. Etter hvert ble hele familien engasjert i å bistå gutta på skauen.

Les mer

Bergenserne i Q-laget

Q-laget i Ski besto på det meste av 12 mann. Ti har vært kjent med navn, men de to siste ble kalt «bergensgutta som var på rømmen».

Les mer

Dekknavn "Faktum"

Gerd ”Mosse” Santesson 1903–1943 var oppvokst på Gårmannsbråten i Nordby men gift og bosatt i Stockholm.     

Les mer

Omformeren

Det var hjemmestyrkene fra Ås som først 'befridde' omformeren på Ski stasjon den 8. mai 1945.

Les mer

Skoleminner

Lektor Osvald Martinsen forteller om livet ved Follos eneste gymnas under okupasjonen.

Les mer


De falne og minnesteinen ved Ski middelalderkirke

Etter frigjøringen av Norge i mai 1945 ble det holdt festgudstjeneste i Ski middelalderkirke. På hjemveien etter gudstjenesten ble daværende ordfører Hartvig Svendsen og Dr. Lorentz Chr. Eger enige om at det burde arbeides for å reise en bautastein til minne om de fra Ski som under krigen hadde mistet sitt liv på grunn av krigshandlinger. De fikk så satt ned en bautakomité bestående av: Dr. Eger (formann), fru Klara Solheim og landbruksskolebestyrer Dietrichson.

Les mer