Steinindustri

Etter at hullet var håndboret i fjellet runget skytebasens stemme over jordene ved Slottet. Askimvein ble stengt, og dynamittsalven fyrt av.

Les mer

Grustak

«Det er funnet grustak ved Tømmerholen». Denne overskriften sto på framsiden av Østlandets Blad 12/1-1962.

Les mer

Gruvedrift

I Ski har vi bare ett kjent eksempel på gruvedrift. I området mellom Langen og Bindingsvann ligger Gruveåsen, også kalt Sotås.

Les mer