Ski kommune

Navnet Ski (Skeidar) er opprinnelig gårdsnavn, og betyr "bane til kappløp". Bosetting allerede i steinalderen. Kråkstad kommune ble fra 1931 delt i Ski (med 4375 innbyggere) og Kråkstad (med 1534 innbyggere), som fra 1. januar 1964 igjen ble slått sammen under navnet Ski.

Tettsteder: Ski sentrum, Langhus, Kråkstad og Siggerud.

Ski svarer til sognene Kråkstad og Ski i Kråkstad prestegjeld, samt Langhus sogn og prestegjeld, Follo prosti i Borg bispedømme.

Per 01.12.1950 var det bosatt 5855 personer i Ski, men over 25 000 innbyggere ved tusenårsskiftet. Ski har et areal på 164 kvadratkilometer. Det er 72 vann på til sammen 3,6 km2 med 12 øyer på til sammen 0,1 km2. Rundt år 1900 het kommunen Kråkstad og hadde bare ca 3 000 innbyggere.

Det var i 1915 kommunene i Follo inngikk et samarbeid med AS Glommen Træsliperi som eide kraftstasjonen Kykkelsrud i Askim. 1917 fikk Ski sentrum elektrisk strøm. Det tok imidlertid tid før all i Ski fikk strøm. Stallerud gård fikk elektrisitet først i 1947.

Kråkstad sentrum Stasjonsveien 1911Kråkstad sentrum
1. Til venstre ser vi Dal-gården, hvor kjøpmann Martin Nesten holdt til. 2. Nedenfor ser vi smia som Kristian Tronaas bygde. Den ble senere drevet av smed Strøm. 3. I bakgrunnen mot skogkanten ligger Midsemgården, som den gangen het Missum. 4. Bak stabburet ser vi Solvang bygget av Ludvig Brekke. Han drev kolonialforretning her, - senere overtatt av Johan Ambjørnrud. 5. Til høyre Heimdal hvor familien Mørk drev butikk, telefonsentral og postkontor.

Fra 01.01.2022 ble Oppegård og Ski kommuner slått sammen til Nordre Follo kommune og hadde pr 01.07.2022 61210 innbyggere.

Se mer:
Follominne 2000 s205-216 Ski - Landskap med historie Av Lil Gustafson
Follominne 1973 s39-51 Follobygdene i eldre Kartmateriale - En oversikt utarbeidet av Terje Schou
Follominne 1994 s56-86 Kråkstad og Ski i medgang og motgang 1905-1940 Av Erling Rønneberg
Bygdebok (Østlid 1929) s138-160 Noen trekk av utviklingen