'Urkommunen'

Med innføringen av «Formannskapsloven» i 1837 kom forløperen til det kommunale selvstyret vi kjenner i dag, og Kråkstad herred ble da opprettet.

Les mer

Skilsmisse

I starten på 1900-tallet var det en trend i Norge med oppsplitting av kommuner. Den siste kommunedelingen i Norge den gang fant sted i Kråkstad 01.01.1931.

Les mer

Gjenforening

Både i Kråkstad og Ski gikk kommunestyrene enstemmig mot gjenforening, men dette ble ikke tatt til følge. Så fra 01.01.1964 var storkommunen Ski et faktum.

Les mer

Ski blir historie

Sammenslåingen til Nordre Follo kommune var et resultat av frie forhandlinger mellom Ski og Oppegård kommune og trådte i kraft fra 01.01.2020.

Les mer