Skogbruk

Skogbruk var fra gammelt av en viktig næring for Kråkstad og Skis skogbygder. Skurlast og ved gav inntekter til gardsbruket.

Les mer

Ski kommuneskoger

I perioden 1912 til 1917 gjorde Ski kommune sin forkjøpsrett gjeldende, og store skogområder kom i kommunal eie.

Les mer

Arvesølvet

De store skogeiendommene  i Skogbygda ble etter hvert tildelt embetsmenn og rike Osloborgere, som for en billig penge fikk overta eiendommene.

Les mer