Folkets hus i Ski
Folkets hus ligger ved krysset Gamleveien / Gauselveien, ble innviet 18. oktober 1918. Ideen til å reise et Folkets Hus ble "født" i den Sosialdemokratiske Arbeiderforening, som den gang var en driftig forening i Ski. Et arbeidsutvalg ble nedsatt, og det bestod av urmaker Olsen, Carl Christoffersen, Johan Østereng, Kristian Bjerklund og Ole Brenna. Daværende lensmann Colbjørnsen var behjelpelig med å finne en passende tomt. Den lå den gang langt fra stasjonen, hvor det bare var noen få hus og forretninger. Denne beliggenhet ble valgt av frykt for bråk ved etablissementet.

Folkets HusUt mot Gamleveien var det kjøkken og et lite møtelokale og i andre etasje to leiligheter, en for vaktmester og en for utleie. Festsalen ble benyttet til kinodrift helt fram til 1961 er fint dekorert av dekorert av den svenske vaktmesteren Emil Janson. Kinodriften startet på 1920-tallet og Folkets Hus Forening hadde egen kinomaskin.

Folkets Hus har også en historie som revyteater. Arbeiderbevegelsens idrettslag 'Fremad' og Arbeidernes Ungdomslag 'Tram-gjengen' var flittige bidragsytere. Ski Idrettslag, Ski Damekor og Ski Mannskor førte også opp noen revyer her.

Herfra begynte 1. mai-arrangementene gjennom mange år med folketog ned til Ski sentrum og retur til Folkets Hus hvor det ble holdt taler, underholdning, leker for barna, turnoppvisning etc. Senere avsluttet folketoget på torget i Ski sentrum. Som hovedtalere kan nevnes Einar Gerhardsen, Håkon Lie og Trygve Lie. Willy Brandt har holdt flere kåserier i Folkets Hus.

Ut mot Gamleveien står trappa som Tram-gjengen til Ski Arbeiderungdomslag underholdt fra. Trappa ble utvidet, og de fleste noe eldre Ski-borgere husker sikkert hvilken kamp det var om å stå først i køen for å komme inn på kinomatografens barneforestilling.

Utedoen og kinorommet ble revet i 1962.

I 1976 kunne Folkets Hus Forening ta i bruk et tilbygg i 3 etasjer, bestående av fest- og møtelokaler, kontorer, garderobe, toaletter og miniatyrskytebane. Et foto fra ombyggingen i 1976.

Martin Huse og Odd Nesbakken ble den 8. mai 2004 hedret for sine 40 år som tillitsvalgte i Folkets Hus Forening Ski. Folkets Hus var 85 år i 2004.

10 på topp
I noen år på midten av 60-tallet arrangerte Ski AUF ‘10 på topp’-kvelder på Folkets Hus. Tilstelningene ble holdt en gang i måneden. Det ble spilt 10 melodier og stemt med lydmåler. De tre beste gikk vider til neste måneds 10 på topp. Kveldene var veldig populære og det kunne være noen hundre tilstede. De hadde også besøk avPussycats musikkjournalist og programleder Erik Heyerdahl kjent fra Arbeiderbladet og NRK. En av Norges heteste popgrupper på den tiden, Pussycats, bodde i en legre tid på Ski Hotell. Yngvar Karlsen og Alf Ingum fra styret i Ski AUF kontaktet bandets manager og han inviterte guttene inn på hotellet og sa ja til en konsert på Folkets Hus. Av Østlandets Blads omtale av konserten 8. september 1965 fremgår det at Folkets Hus var fylt til trengsel men at alt foregikk pyntelig og uten utskeielser.

Se mer: Kalender 1992 mai og juni
Kalender 2002 omslaget
Kalender 2016 september
Jubileumsskriftet "Folkets Hus 75 år"
ØB 11.10.2003 s37 (Gamleveien med Folkets Hus i Ski 1925)

 

Folkets hus i Kråkstad
Kråkstad arbeiderforening ble stiftet sommeren 1902, og 24 august samme år bestemte 70 møtedeltakere at foreningen skulle meldes inn i Arbeiderpartiet. Allerede fra starten kom behovet for å ha et eget fast møtelokale.

Første trinn i dette arbeidet ble byggingen av «Dovre» i Midsemskogen i 1906. Neste trinn startet med at det i 1924 ble ordnet med en ny tomt ved Løkenveien. Nytt bygg kom opp med stor innsats av blant annet Karl Aurud og Andreas Veiby. Det nye bygget ble noe større enn Dovre og fikk navnet Bekkely og noe senere Folkets Hus.

Folkets hus  i KråkstadProtokoller fra slutten av 1930-tallet viser at storparten av møtene i arbeiderforeningen gikk med til problemer knyttet til Folkets Hus, utbedringer, utvidelser og vanlig vedlikehold samt dårlig økonomi. Krigen kom og 29.09.1940 vedtok partiet å oppløse seg. Dette på grunn av dekretet fra tyskerene om forbud mot politiske partier. For å ivareta interessene knyttet til Folkets Hus, ble det dannet en upolitisk forening ledet av Birger Norheim og Nora Jakobsen. 

Etter krigen ble det igjen vanlig drift. Huset fikk tilbygg med scene og det ble innredet en vaktmesterleilighet i annen etasje. Det var kjøkkenmuligheter tilknyttet det store lokalet i første etasje. Partiets egne avdelinger benyttet også huset. I tillegg var idrettslaget stor bruker av lokalet før de fikk eget klubbhus.

Det var også bygdekino i Folkets Hus. Under krigen ble ufarlige og sensurerte filmer vist av et omreisende kinoselskap, Disington. Senere var det Norsk Bygdekino som sto for visningene. Partiet besluttet å selge eiendommen til private før Kråkstad Samfunnshus sto ferdig i 1956. Huset står fremdeles.

Se mer: Kalender 2015.