Generelt om sagbruk og noen sager i Ski

Driften av sagbrukene var basert på vannkraft, og i områdene Gaupesteinmarka og i vassdragene rundt Langen kan man flere steder se rester etter sager. I 1655 skal det ha vært 12 sager i kommunen. Etter innføringen av sagbruksprivilegiene i 1688 var det 6 sager tilbake. Av de i alt identifisert 12 sager i kommunen vår er 8 i ruiner.  

Les mer

Bogersaga

Boger var en storgård. I tillegg til gårdsdriften hadde gården en vannsag, en oppgangssag. Den lå helt nede ved Langen i utløpet av bekken fra Buvannet.

Les mer

Gjedsjøsaga

Saga kunne bare skjære tømmer fra odelsskog. Alle bord skjæres med vannkant og intet av det skårne måtte selges. 

Les mer

Krokholsaga

Nord i Skaubygda i vår kommune var det 1650-årene syv privilegerte kvantumsager. En av dem lå på Krokhol. 

Les mer

Skjeggestadsaga

Saga var et sameie av fem gårder: Gjedsjø, Skjeggstad, Bjørnebråten, Jørgenrud og Boger. Lokomobilen til Gjedsjøsaga ble innkjøpt i 1912 fra Jacbsons Maskinverksted.

Les mer

Siggerudsaga

I 1740 fikk Siggerudsaga rett til å skjære 2000 bord årlig. Det ble også drevet mølle der bøndene kunne komme og male kornet sitt.

Les mer

Vevelstadsaga

Den siste saga i Ski kommunes eie var i drift til 1963. Siste rest av saga ble revet i 1984. 

Les mer