Vevelstadsaga og Krokholsaga brukte samme lokomobil. Vevelstadsaga lå der det i dag er parkeringsplass for Vevelstad stasjon. Vannsaga som var i drift, lå i elva mellom Fosstjernet og Tussetjernet. I en periode var det sidespor fra hovedlinja til NSB og ned til sag bruket. I 1937 ble dampteknikken erstattet med parafinmotor, og i 1946 ble det installert elektrisk motor. Vevelstadsaga var i full drift frem til 1963. Siste rest av sagbruket ble revet i 1984 for å gi plass til parkeringsplassen ved stasjonen. Etter dette var Ski kommunes sagbrukstid over. I dag leveres alt tømmer gjennom Nedre Glommen Skogeierforening til en rekke sagbruk på Østlandet.