Steinum = Jørgenrudbråten
Husmannsplass under Søndre Jørgenrud gård. Tomten ble skilt ut fra hovedbølet, og kjøpt av Peter Lindeman til hans sønn Trygve Lindeman (1896-1979) og hans kone, Marie Loise "Mise" Lindeman i 1927.

En ny kraftlinje krevde at våningshuset ble flyttet. I 1929 bygde Trygve Lindeman, som da var nyutdannet ingeniør fra NTH i Trondheim, en sommerbolig på tomten. Han bygde opp på nytt, og sementerte inn naturstein i 1. etasje etter et fjøs fra 1700-tallet som stod på stedet, samt bygde 2. etg. i reisverk med fyllingsvegger. Det ble også bygd et uthus med gjesterom og en frittstående garasje av bølgeblikk.

Trygve Lindeman var direktør for Musikkonservatoriet i Oslo i tiden 1930-1969. Steinum ble solgt til Mauritz Smedsrud i 1937.

Ingeniør John A. Larssen (død 1946) kjøpte den 10 mål store plassen i 1939.

Han forutså mulighetene for at også Norge kunne komme i krig, og at Oslo kunne bli et utrygt sted for en familie med tre barn. Matforsyningene ville være sikrere på landet, og direkte krigshandlinger mindre sannsynlig.

Ved krigsutbruddet 9. april 1940 dro han fra leiligheten på Frogner med hele familien i en Opel Kaptein ut til Steinum i Kråkstad. Bilen ble gjemt i garasjen. Den første natten ble det klargjort soveplasser til 16 personer på Steinum.

Under krigen ble det holdt gris, kaniner, høner, ender og sauer, samt dyrket poteter og grønnsaker (foto).