Kommunen hadde bestemt, ikke uten sverdslag, at den nye kirken skulle ligge i Birkelunden, et grøntområde i Ski sentrum. Den skulle bygges i tegl og oppføres som totalentreprise. 

I januar 1986, på et av de første møtene hvor interesserte entreprenørselskaper, kommunen og brukerne var til stede, fikk menighetens representanter god anledning til å legge fram sine synspunkter. Entreprenørene leverte inn flere forslag som i ulik grad tok hensyn både til romprogrammet og menighetens ønsker. Kommunestyret valgte forslaget fra Block Watne Yrkesbygg, selv om dette ikke var menighetens foretrukne alternativ. Block Watnes anbud var det laveste, og med dette var den økonomiske rammen lagt.

Den 27.11.1988, på 1. søndag i advent, ble Ski nye kirke vigslet av daværende biskop i Borg, Gunnar Lislerud. På initiativ av Ski menighetsråd ble kirkens 25-årsdag feiret med en jubileumsuke. Feiringen begynte søndag 25.11.2013 med en kringkastet festgudstjeneste. Daværende biskop i Borg, Atle Sommerfeldt, var til stede. På ukedagene ble det arrangert konserter, foredrag, barneteater og eldretreff. 

Kirken er tegnet av Arkitektfirmaet Holm, Ulset og Carlsen med arkitekt Ola Ulset som hovedansvarlig. Gulvarealet er 1200 kvm hvorav 700 i hovedetasjen. I underetasjen bekostet menigheten en utvidelse av ungdomsavdelingen på 60 kvm. Totalkostnaden inklusive orgel og liturgiske møbler ble ca 19 millioner kroner.

Over inngangspartiet er reist et oppheng for de to kirkeklokkene. Inskripsjonen på den ene klokka er «Mesteren er her og kaller på deg». Den andre har inskripsjonen «Gå i fred og tjen Herren med glede» og symbolet «Jerusalemkors» eller «misjonskors». 

Kirkerommet er preget av to symboler, «veien og vannet» eller «den kristnes vandring gjennom livet» og «Jesus som livets kilde». Opp gjennom tidene er de to symbolene blitt uttrykt på mangfoldig vis, slik også i Ski nye kirke. Vannsymbolet går igjen i altertavlas mosaikk og de to sideteppene, men også i døpefonten, kirkeskip med seil, vindusgruppen med Den hellige Ånd og i Karin Eies liturgiske gjenstander. Veien symboliseres ved at vi kommer inn i vest, følger midtgangen under lysslissen i taket og går mot øst, mot frelsens hjørne hvor Kristus, likesom sol.

Gulvet har kvadratiske, terracottafargede klinker. Midtgangen er markert ved at klinkene er lagt i vinkel i forhold til resten av gulvet. Over veien går lysslissen i taket. Slik markeres veien mot øst.

Orgelet er bygd av Robert Gustavsons orgelbyggeri i Hãrnøsund, Sverige. Det har 18 stemmer fordelt på to manualer og pedalverk, og det tok 3000 timer (2 årsverk) å bygge, eksklusiv intonering. Orgelet er laget av naturmaterialer som metall, skinn og tre. Orgelhuset er av brunbeiset furu, men furuen er bare en av de 10-12 tresortene som er brukt. 

Les mer i Follominne 2013 ‘Å lese en kirke’. Ved feiringen av 25-årsdagen for vigslingen av Ski nye kirke av Kirsti Såheim.