Rradiostasjonen på Tallaksrud heter egentlig Telegrafverkets Mottager- og Målestasjon. Den ble flyttet fra Fornebu til Ski i 1939 og mottok telegrafisignaler fra en rekke land samt Interpol og utenrikstjenesten. Meldingene ble sendt videre i kabel til televerket i Oslo. I sin tid gikk Amerikatelefonen ut over Jeløy Radio og inn over Ski.Radiostasjonen Mottakertjenesten opphørte i løpet av 1960-årene, og nå utføres bare kontrollmålinger av sendefrekvenser til forskjellige kringkastings- og kystradiostasjoner.

Stasjonen hadde som oppgave å ta imot morse- og telekssignaler fra utlandet og fange opp radiotrafikk fra fartøyer. Stasjonen hadde ingen senderfunksjon. I 1951 ble den teknologisk  oppgradert med det mest moderne utstyret, levert av Alcatel.

Som en kuriositet var stasjonen den første i den vestlige verden som mottak signaler fra det sovjetiske romskipet Sputnik 2 den 7. august 1961 da kosmonauten Titov meldte (i norsk oversettelse) «Dette er ørnen».

De mange mastene på bildet som er fra 1955, er for lengst fjernet og erstattet av noen få i metall.
Ski Historielags Kultur- og Natursti, «Alfred Gustafsons Sti», er lagt gjennom dette populære friluftsområdet og videre innover i marka som blir flittig brukt til alle årstider.
Se mer: Kalender 1996.