Arbeidet med å få egen kirke på Langhus startet på 1950-tallet. Opprinnelig var planen å bygge et menighetshus, men mot slutten av 50-tallet var det stor boligbygging på Langhus og befolkningsveksten syntes å vedvare. Det ble derfor arbeidet for å få en egen kirke.Langhus kirke

Det ble Langhus Kirkeforening som stod for dette arbeidet. Etter mønster fra andre steder ble kirkeringer organisert. Arbeidsomme ringledere sørget for at små og store beløp kom inn. Betydelige beløp kom også inn ved kollekter, konvoluttinnsamlinger, pakkeauksjoner og kakelotteri. Banker og privatpersoner bidro også og Ski kommune avsatte i alt 470.000 kroner før kirken ble påbegynt.
Politikerne var enige om at ville være hensiktsmessig med en arbeidskirke. Planen var først å legge kirken ved Langhus skole hvor Hilda Langhus hadde gitt en fem mål tomt til formålet. Denne planen ble etter en tid forkastet fordi man mente dette ikke var en god plassering med hensyn til den store utbyggingen på Vevelstad. Endelig plassering ble mellom kjøpesenteret og Vevelstad ungdomsskole. Tomten ved Langhus skole ble senere tilbakeført til Langhus gård.

Selvaagbygg A/S hadde oppført terrasseblokker og de to nye skolene på Vevelstadåsen. Det ble derfor naturlig å kontakte Selvaagbygg for oppføring av kirken. På begynnelsen av 70-tallet traff daværende rådmann Erling Rønneberg Slvaagbyggs representant på Kaffistova i Oslo. Der ble kontrakten underskrevet på en serviett.

I 1974 forelå et utkast fra Selvaagbygg som bla godtatt av plankomiteen og andre nødvendige instanser. Ragnar Back som var formann i Langhus Kirkeforening og Ski menighetsråd, uttalte i menighetsbladet at han håpet kirken ville virke sammensveisende for befolkningen på Langhus.

Den 31. august 1975 ble kirken vigslet av biskop Per Lønning. Kirken var bygget for ca 600 mennesker, og regningen kom på 4,2 millioner kroner.

Se mer: Kalender 2010, 
Follominne 2012 Kampen for å få kirke på Langhus av Jens Døvik og Alf B. Godager.