Kornmagasinet lå nord for stasjonen er en stor bindingsverksbygning fra 1918, og skulle sikre matforsyningen i bygda. Kråkstad kommune inngikk leiekontrakt med Kråkstad melkelag om leie av tomt på Åsli. Magasinet er et stort og solid bygg i 4 etasjer og det ble laget jernbanespor inntil lageret. Det står på 48 steinpilarer, og reisverket består av grove bjelker som kunne tåle en tung belastning av korn i alle etasjer. Det var heis og tørkeinnretning i 4. etasje. De første årene etter 1918 ble det lagret store mengder korn her. Etter hvert ble det mindre korn og mer kraftfor og kunstgjødsel i kornmagasinet. I tillegg leide Kråkstad kommune ut en del til forsvaret for lagring av meteriell. Området med bygninger er i dag regulert som spesialområde for bevaring.