Den Fredrikshadske kongevei
Den Fredrikshaldske kongevei var hovedvei fra Christiania gjennom Sverige og til unionsadministrasjonen i København. Den har vært i bruk som sti og ridevei helt fra bronsealderen. I vårt område delte kongeveien seg ved Haugbru rett etter Tussebekken. Bekken var grense mellom Kraakstad og daværende Nesodden herred. Ved dette delet ble betegnelsen på de to veiene henholdsvis Vestre og Østre trase.

Vestre trase
Den vestre trase gikk gjennom området Haugbro - Dalsbekken - Dogga - Nygård i Ås kommune. Se kartskisse.

Østre trase
Østre trase gikk fra Haugbru - Kontra/Ski kirke - Nordre Ski. Ved Nordre Ski delte veien seg på nytt i østre og vestre linje.